Oak Wilt Fact Sheet

New fact sheet regarding oak wilt, a threat to oak trees in Delaware and the Mid-Atlantic region.

Oak Wilt

Image J. OBrien, USDA FS

NFG 3/15/2019